Vitruvio.ch

Kisho Kurokawa

Kisho Kurokawa (73)

Architetto giapponese...

ARCHITETTURE

«Dal cucchiaio alla città» Ernesto Rogers (1952)