Vitruvio.ch

Kazuyo Sejima

Kazuyo Sejima

Stidio: Kazuyo Sejima, Ibaraki, Giappone, 1956 - Ryue Nishizawa, Tokyo, Giappone, 1966.

ARCHITETTURE

«Chi sa fa, chi non sa insegna.» Lao Tsu